banner banner banner

เรื่องย่อ

เรื่องราวของปี 1965 ที่มีนักสืบอิสลาเอล 3 คน ได้ถูกส่งไปซุ่มสังหารนาซี และเรื่องราวก็ได้ล่วงผ่านไปเป็นเวลา 30 ปีหลังจากนั้น ก็มีนาซีพวกนั้นโผล่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในยูเครน ทำให้เหล่านักสืบ 3 คนนี้ต้องออกมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้ง เพื่อที่จะได้ชำระสะสางเรื่องราวที่ค้างไว้ในอดีต 30 ปีที่ผ่านมา

Thai HD
0 /10

แสดงความคิดเห็น


close

close banner

close banner